Side Power EX

Side-Power EX series external pod thrusters overview

EX serija može biti instalirana naviše tipova brodova između 6 i 15 metara, neovisno o obliku trupa, materijalu izrade trupa, propulziji i dubini. Ovi potisnici su namjenjeni za plovila gdje nije moguče instalirati klasičan potisnik sa tunelom ili uvlačivi.

 

 

 MODEL   EX 35  EX 55   EX 75 
 Potisak (kg)   35 56 74
 Prepo. dužina broda (m)   6 - 9 8 - 11 10 - 13
 Promjer tunela (mm)   - -  -
 Napajanje (VDC)   12 12  24
 Snaga (kW)   1,3  1,8 2,3

  Težina (kg)

 

-

-

-

 

 MODEL   EX 95  EX 110  EX 180
 Potisak (kg)   94 110 180
 Prepo. dužina broda (m)   12 - 15 14 - 18 17 - 20
 Promjer tunela (mm)   - - -
 Napajanje (VDC)   24 12  24
 Snaga (kW)   4 6

  Težina (kg)

 

-

-

-

 

 MODEL   EX 25C  EX 40C   
 Potisak (kg)   25 40  
 Prepo. dužina broda (m)   6 - 9 8 - 11  
 Promjer tunela (mm)   - -  
 Napajanje (VDC)   12 12  
 Snaga (kW)   1,3 1,8  

  Težina (kg)

 

-

-

 

 

 MODEL   EX 55C  EX 70C   
 Potisak (kg)   53 67  
 Prepo. dužina broda (m)   10 - 13 11 - 15  
 Promjer tunela (mm)   - -  
 Napajanje (VDC)   24 24  
 Snaga (kW)   2,3 3  

  Težina (kg)

 

-

-