Side Power SR

Side-Power thrusters SR series

Za brodove koji ne mogu instalirati tunel ili ne žele imati vanjski propeler ispod broda, uvlačivi potisnik je pravo riješenje.

 

Postoje tri verzije uvlačivih potisnika, jedan model je projektiran za izravnu montažu u trup te druga dva za montažu na prirubnicu. Prirubnica može biti isporučena od strane Side-Power ili brodograditelji mogu izraditi vlastitu bazu za njihov trup.

 

MODEL   SR/V/L 80 SR/V/L 100   SRV 130
 Potisak (kg)   80 100 130
 Prepo. dužina broda (m)   10 - 15 10 - 17 16 - 19
 Promjer tunela (mm)   185 185  250
 Napajanje (VDC)   12 / 24 12 / 24  12 / 24
 Snaga (kW)   4,4 6,3 6,5

  Težina (kg)

 

31

44

82

 

 

 MODEL   SRV 170  SRV 210    
 Potisak (kg)   170 210  
 Prepo. dužina broda (m)   15 - 22 17 - 24  
 Promjer tunela (mm)   250 250  
 Napajanje (VDC)   24 24  
 Snaga (kW)   10  

  Težina (kg)

 

88

112

 

 

 

Sve gore navedene modele potisnika je moguče nadograditi sa sistemom za proporcionalno upravljenje - PPC800 

 

Preuzmite instalacijski priručnik:

SR80/100 

SRV/L 80/100 

SRV/L 130/170/210

 

 

 

 

Side-Power IPCSide-Power Q-propSide-Power sealed driveSide-Power galvanisk skilleSide-Power s-linkSide-Power propellersystem