Prodaja

U našoj ponudi možete pronači kompletnu opremu i rezervne dijelove za slijedeće brendove:
 
XENTA - manevarske sisteme
HP - brodske desalinizatore
SPECTRA - brodske desalinizatore
ONAN - brodske generatore
FISHER PANDA - brodske generatore
PAGURO - brodske generatore
QUICK MARINE - sidrena vitla i potisnike (thrustere)
SIDE POWER - stabilizatore, potisnike (thrustere) i servo sisteme
KVH - satelitske TV sustave i komunikaciju
FURUNO - navigacijsku elektroniku
PRESTO MARINE - tender liftove
ASTEL MARINE - daljinsko upravljanje i podvodnu rasvjetu
FRIGOMAR - klima uređaje i rashladne sisteme
ALFATRONIX - konvertere
OPACMARE - pasarele