Reference

Ugradnja dva double desalinizatora HP 880 l/h +RPT +AMCS +BiBi

Potpuno automatizirani uređaji s automatskom regulacijom tlaka, automatskom konzervacijom membrana i sistemom za upravljanje preko interneta.

Ugrađeno u restoran Fešta na otoku Žut

Upit

Prihvaćam pravila privatnosti